Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
109129. o.
JEL besorolás: 
K33, K39
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A nemzetközi szervezetek felelőssége a nemzetközi jog olyan területének minősül, amelynek eddigi alakítására a gyakorlatban felmerült kérdések mellett ezen entitások belső sajátosságai is jelentős hatást gyakoroltak. Különösen igaz ez az Európai Közösségeket, illetve jelenleg az Európai Uniót érintő felelősségi ügyekre, valamint e szervezetek jogrendszerére.  A tanulmány célja annak megvizsgálása, hogy a gyakorlat és a jogalkotás ezen interakciója milyen megoldásokat hívott életre és ezek miként alkalmazhatóak az Európai Unió esetén. Ezt szem előtt tartva a munka röviden bemutatja a nemzetközi szervezetek felelősségének evolúcióját, elemzi az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága által kidolgozott, a szervezetek felelősségére vonatkozó tervezetet, illetve feldolgozza a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatának a téma szempontjából lényegesebb elemeit.

English summary
On responsibility of the European Union under international law
Synopsis: 

The responsibility of international organizations is considered to be a field of international law which has been influenced not only by issues arisen in the practice but also by internal features of these entities. This is particularly true for the responsibility-related cases involving the European Communities, now the European Union, and the legal system of these organizations. The aim of this study is to examine the solutions resulting from this interaction between practice and legislation, and how these can be applied in case of the European Union. In accordance with this, the paper briefly presents the evolution of international organizations’ responsibility, analyses the draft articles on the responsibility of organizations, developed by the International Law Commission, and examines the most relevant elements of the international judicial forums’ practice.