Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3461. o.
JEL besorolás: 
D22, F23
Kivonat: 

Az állami tulajdonban lévő vállalatok nemzetköziesedése – ahhoz képest, hogy mekkora a szerepük a világgazdaságban, illetve számos országban – a szakirodalom kevéssé vizsgált kérdése. Bár az állami tulajdonú kínai vállalatok nemzetközi szerepének növekedése ráirányította a kutatók figyelmét a témára, de a közép- és kelet-európai volt tervgazdaságok állami vállalataira korlátozott figyelem irányult, hiszen a többség úgy gondolta, hogy ezek a vállalatok eltűntek az 1990-es évek privatizációs folyamatában. Valójában azonban számos vállalat kimaradt, „kimenekült” a privatizációból, s ma is teljesen vagy részben (esetenkénthibrid módon) állami tulajdonban van. A 2008-as válság – amely erősen érintette a kelet-közép-európai országokat – több kormányt arra indított, hogy felülvizsgálja az állam szerepét a gazdaságban, beleértve tulajdonosi szerepét is. Így – bár különböző okokból – például a magyar, a lengyel és a szlovén kormány ismét számottevő vállalati eszköz tulajdonosává vált. A cikk egy kisebbségi állami tulajdonban lévő vállalat, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. esetét elemzi. Bár a múlt század elején alapított vállalat esete nagyon speciális, mégis ráirányítja a figyelmet az állami tulajdonban lévő vállalatok nemzetköziesedése eddigi megközelítésének hiányosságaira, hibáira és további részleteire – amelyben ez esetben a lényeg (az ördög) rejlik. Az elemzés alapjául a szakirodalomnak egy olyan újabb vonulata szolgál, amely az állami tulajdonban levő vállalatok alapvető változásait, azok hibrid jellegének előtérbe kerülését (például: Brutonet al., 2015, Penget al., 2016) és az állami tulajdonban levő multinacionális vállalatokat (például: Kalotay,2017,Götz–Jankowska,2018) vizsgálja.A szerzők először a hátteret, vagyis a gyógyszeripari folyamatokat és a vállalat történetét mutatja be, illetve megvizsgálja az állami vállalatok jelenlétét a volt átalakuló országokban. Ezután a szakirodalom előbb említett területeit és a módszertant, valamint az információk forrását mutatja be. Végül következik a vállalati esettanulmány elemzése e szempontok alapján, valamint a fő következtetések.*

English summary
The devil in the details – internationalisation of a hybrid company
Synopsis: 

The internationalisation of state-owned enterprises is a relatively rarely analysed problem in spite of the importance of these companies in the world economy or in their respective economies. The state-owned companies of East Central Europe were expected to disappear after the transition process is over, however, there is a relatively large number of them, which "escaped" privatisation and is in majority or minority foreign ownership. The article analyses a minority state-owned company, the Hungarian Richter Gedeon. Though the case of this company has very special characteristics, it can call attention to the problems and further interesting details of the internationalisation of hybrid state-owned companies. We call the attention to the important role of management in shaping the independence of the company, the direct and indirect (as regulator) role of the state, through which it can determine or at least influence the operation of the company in question.