Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
6694. o.
JEL besorolás: 
F6, H6, O38
Kivonat: 

ELEKES ANDREA

A cikk az elmúlt évtized három legnagyobbnak tekintett globális gazdasági kockázatán (pénzügyi és fiskális kockázatok, krónikus munkanélküliség és olajársokk), illetve azok potenciális hatásain keresztül mutatja be, melyek azok az esetek, amikor a további negatív hatások elkerülése érdekében mindenképpen szükségessé válik az állami beavatkozás. Ezek a példák arra is rávilágítanak, hogy az állam szerepe változóban van. Globális piaci szereplőként a globális kockázatokat és lehetőségeket felmérve, előre jelezve, azokat a döntésekbe beépítve, hosszú távú stratégiákban gondolkodva lehet megőrizni a versenyképességet, a stabilitást, illetve csökkenteni a sérülékenységet, a globális kockázatoknak való kitettséget. A globális kockázatok, a hosszú távú stratégiai megközelítés az országok többségében gazdaságpolitikai fordulatot igényel: a monetáris és fiskális igazodás helyett egyre inkább termelékenységjavító strukturális reformokra van szükség. A növekedés ugyanis mindinkább a felhalmozott készségek, szakértelem, valamint az innováció és a tudásalapú tőke által vezérelt többtényezős termelékenység függvénye.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F6, H6, O38.

 

English summary
Global Risks, Challenges in the World Economy – Changing Role of the Nation State
Synopsis: 

Through the three largest global economic risks of the past decade this article tries to identify the cases when government intervention is unavoidable in order to avoid further negative effects. These examples highlight the changing role of the state as well. As a global player, competitiveness, stability, reduced vunerability and exposure to global risks can only be ensured by assessing, forcasting and building global risks and possibilities into decisions, and having long term strategies in the decision makers’ mind. Global risks and long term strategic approach requires a switch in economic policies: instead of monetary and fiscal adjustments more and more productivity enhancing structural reforms are needed. Growth tends to be increasingly the function of multi-factor productivity driven by accumulated skills, knowledge, innovation and knowledge capital.