Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
151171. o.
JEL besorolás: 
G22, K39
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A tengeri és légi felelősségbiztosítás szoros kapcsolatban áll mind a hagyományos fuvarozási és szállítmányozási szerződéssel, mind pedig az árura és fuvareszközre (hajótestre) vonatkozó vagyonbiztosítással. Noha harmadik személyek javára szóló biztosításnak hívjuk, végső soron azonban a felelősségi szabályok miatt itt is a biztosított saját vagyona csökken az önrésszel. A fuvarozás és szállítmányozás egyfelől megreformálta a biztosítási jogot a felelősségbiztosítás kialakulásával, másfelől a felelősségbiztosítás is megreformálta a logisztika jogát. Történetileg ugyan jóval később alakult ki, azonban ma már hasonló fontosságú szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben, mint a régebbi biztosítási módozatok. Tekintettel arra, hogy a fuvarozás és szállítmányozás hatályos jogi szabályozása alágazatokra töredezett, ráadásul sok esetben ismeretlen a kár bekövetkezésének modalitása, vagy a fuvarozó exkulpálja magát a felelősség alól, a felelősségbiztosítás mint párhuzamos fedezet léte indokolt az áruk térbeli áramlása során. A szerződéstípusok fejlődése azonban nem ért véget. Már ma is létezik néhány olyan modern biztosítás, mely a fuvareszközre, árura, felelősségre vonatkozó kockázatokat egy kötvényben komplexen biztosítja, de az önvezető (autonóm) járművek és a multimodális fuvarozás biztosítási szerződései további jogi kutatásokat igényelnek.

English summary
Maritime and aviation liability insurances
Synopsis: 

Marine and aviation liability insurance have a close connection both to classic carriage of goods and freight forwarding contracts, and also to cargo and hull insurance. Though we call it third-party liability insurance, ultimately according to legal liability rules the wealth of the insured party will be reduced with the amount of insurance franchise or insurance deductive. On the one hand, carriage of goods and freight forwarding has reformed insurance law with indicating the birth of liability insurance, but on the other hand liability insurance has also reformed law of logistics and transportation. Historically it has emerged much later, but it has at least the same importance in international commerce, like the older insurance methods. Seeing that current legal regulation of carriage of goods and freight forwarding is fragmented per transport modalities, furthermore in many cases damages occur in unknown modality, or the carrier exculpates himself from the responsibility, liability insurance as a parallel insurance cover is reasonable during goods in transit. Evolution of types of contracts hasn´t finished yet. Nowadays there are some modern insurances, covering hull, cargo and third-party liability risks in one policy in a complex contract, but insurance contracts of self-driving (autonomous) vehicles and multimodal transport need additional future legal research.