Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
5063. o.
JEL besorolás: 
F340, H63, Q560
Kivonat: 

Az elmúlt években a nemzetközi tőkepiacokon a zöld kötvények mint új pénzügyi eszközosztály megjelenésének lehettünk tanúi, melybe olyan értékpapírok tartoznak, amelyek környezetvédelemmel kapcsolatos projektek finanszírozására gyűjtenek forrásokat. Amíg e kötvények kibocsátói korábban vállalatok, magántulajdonban lévő vagy multilaterális fejlesztési bankok, önkormányzatok voltak, újabban több kormány is kifejezte szándékát, hogy ilyen célú kötvényt, azaz zöld államkötvényt bocsásson ki. A zöld kötvények piacának rövid bemutatása után a cikk Lengyelország és Franciaország zöld államkötvényeit elemzi ezek általános és pénzügyi jellemzőire fókuszálva, és részletesebben vizsgálja a kibocsátások lehetséges motivációit is. Az analízis következtetése, hogy a zöld államkötvények ténylegesen nem szükségesek a kormányok környezetpolitikai céljainak megvalósításához, és arra sem alkalmasak, hogy az államadósság finanszírozási költségét csökkentsék. Ugyanakkor e kötvények segítségével a kormányzatok javíthatják belföldi és nemzetközi reputációjukat, és kifejezetten a környezetvédelemben és a klímaváltozás elleni harcban elkötelezett imázst közvetíthetnek magukról. Ebben az értelemben a zöld államkötvényeknek inkább kommunikációs funkciója van, és a puha hatalomgyakorlás eszköztára egyik új elemének is tekinthetők, hiszen kibocsátóik (katonai) erő nélkül növelhetik nemzetközi befolyásukat. A cikk emellett arra is rámutat, hogy a zöld állam- és vállalati kötvények a fejlődő országok számára a nemzetközi tőkepiacokhoz való hozzáférést is elősegíthetik annak érdekében, hogy környezetileg előnyös projektekhez finanszírozást biztosítsanak.

 

English summary
Sovereign green bonds: a tool for environmental, debt financing or soft power purposes?
Synopsis: 

Recent years saw green bonds emerging in international capital markets as a new asset class of securities that collect funds to finance environmental-friendly projects. While previously companies, private or multilateral development banks and municipalities were the issuers of such bonds, several governments have lately expressed their intentions to issue treasuries with such goals, in other words, sovereign green bonds. After a brief introduction to the green bond market, this paper analyses Poland’s and France’s sovereign green bond issues, focusing on the bonds’ design and financial characteristics, and examines the possible motivations for the issuances. We find that sovereign green bonds are not a necessary tool to pursue environmental policy goal for governments, nor they are capable to reduce debt financing costs. At the same time, sovereign green bonds appear to be an appropriatetool to improve the international or domestic reputation of governments and inparticular to signal a greener image and a commitment to support the fight against climate change. In this way, such bonds rather have a communication function and can be an additional element of soft power toolkits, as they allow their issuers to increase their international influence without deploying (military) force. The paper also argues that sovereign and corporate green bonds may also prove to be a usefulinstrument for developing countries to ease access to international capital markets tofund projects with environmental benefits.