Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
1932. o.
JEL besorolás: 
F10, K12, K20, K24, K33
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A 21. század elején a technológia rohamos mértékben fejlődik. Naponta jelennek meg újabb és újabb, az életünket megkönnyítő innovációk. Ezek közé tartoznak a blokkláncok és a hozzájuk kapcsolódó okosszerződések is, amelyek többek között a nemzetközi kereskedelmet is forradalmasíthatják. Az új technológiák jogi szabályozása azonban számos kérdést vet fel, amelyek közül a tanulmány kitér a bűncselekmények finanszírozásának, a transzparencia és magánérdek összehangolásának, az adatok sértetlenségének és valódiságának, és az interoperabilitásnak a kérdéskörére. Mivel a blokkláncokon keresztül határokon átnyúló tranzakciókat lehet lefolytatni, a felmerült problémákra a jogi és technológiai interoperabilitás szempontjait szem előtt tartó, nemzetközileg egységes megoldást kell találni, amely megteremti a biztonságos jogi környezetet és egyben ösztönzi az innovációt.

English summary
International trade law aspects of the blockchain technology
Synopsis: 

At the beginning of the 21st century, technology is rapidly evolving. New innovations appear daily, that facilitate our lives. These include blockchains and smart contracts, which can revolutionize international trade. However, the legal regulation of new technologies raises a number of questions, of which the study outlines the issues related to the financing of crimes, the reconciliation of transparency and private interests, the integrity and authenticity of recorded data, and interoperability. As cross-border transactions can be carried out through blockchains, the problems encountered must be resolved by an internationally uniform solution that addresses the aspects of legal and technological interoperability, which creates a secure legal environment and also encourages innovation.