Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
6590. o.
JEL besorolás: 
L980
Kivonat: 

 

A cikk az európai földgázpiacon gyakorlatilag második fázisú piacépítésnek tekinthető uniós szabályzás, a 2014-ben elfogadott, rendszer-egyensúlyozásra vonatkozó páneurópai üzemi és kereskedelmi szabályzat (Balancing Network Code, Bal NC) implementálása hatásosságának becslésével foglalkozik. A Bal NC lényegi eleme, hogy a kiegyensúlyozásért elsődlegesen a kereskedők legyenek a felelősek, és a korábban a kiegyensúlyozást gyakorlatilag egy személyben végrehajtó rendszerirányítóra csak reziduális szerep háruljon. Ezáltal a napon belüli és valós idejű folyamatok az egy vállalaton belüli koordinációból piaci koordináció alá kerülnek. A cikkben olyan mutatószámokat dolgozok ki, amelyek révén megbecsülhető, hogy mennyire valósult meg a kereskedők részvétele. Bemutatom a mutatók tartalmát, és empirikus (magyar és lengyel) gázpiaci adatokon illusztrálom azok használatát. A kidolgozott mutatók, mint az a magyar és a lengyel példán látható, rávilágítanak arra, mennyire sikerült a kereskedők bevonása a kiegyensúlyozásba. A hosszabb idősorok ennek a fejlődési folyamatát is láthatóvá teszik: a magyar és a lengyel piacon mára a kereskedők végzik a kiegyensúlyozás jelentős részét, 70-90 százalékát.

English summary
Introducing market based balancing on the EU gas markets
Synopsis: 

The article focuses on the estimation of the effectiveness of BAL NC, the EU wide regulation on natural gas balancing operations, adopted in 2014. BAL NC actually could be considered as a second phase market opening in the natural gas markets. An essential element of BAL NC is that the primary responsibility for balancing should lie with the traders and only residual role should remain at the system operator. Thus within-day processes are being placed under market coordination instead of the coordination within one company, the system operator. In the article I develop indicators that can be used to examine traders’ participation in balancing. I present the indicators and use empirical data (on the Hungarian and Polish gas markets) to illustrate their functioning. The developed indicators, as the Hungarian and Polish examples show, reveal how successful was the involvement of traders in balancing. Longer time series also show the development process: by now in the Hungarian and Polish markets a very significant part of balancing (70–90%) is carried out by the traders.