Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3964. o.
JEL besorolás: 
F2, O1
Kivonat: 

A magyar gazdaság strukturális problémáit és alacsony termelékenységét nemcsak politikusok, hanem gyakran gazdasági elemzők is azzal (is) magyarázzák, hogy a multinacionális vállalatok alacsony hozzáadott értéket létrehozó tevékenységeket hoznak a magyar gazdaságba, ami csak az alacsony bérek nyújtotta előnyök kihasználására irányul. Azaz: Magyarország „összeszerelő üzemmé” vált. Ez az elemzés ezt az állítást árnyalja, bemutatva, hogy éppen ezek az „összeszerelő üzemek” járultak hozzá döntő mértékben a magyar makrogazdasági indikátorok (termelés, foglalkoztatás, bérszint) javulásához a vizsgált, 2008–2016 közötti időszakban. A külföldi tulajdonú vállalatok a magyar vállalati szektor által megtermelt összes hozzáadott érték több mint felét és a magyar GDP körülbelül 30 százalékát állítják elő, és a részarányuk folyamatosan növekszik. Ez a legmagasabb arány az EU-tagországok között, bár szerepük a többi visegrádi országban is viszonylag magas – és az utóbbi években tovább növekedett. A külföldi vállalatok termelékenysége Magyarországon a belföldi vállalati átlag háromszorosa, átlagos bérköltségük pedig a belföldi vállalatok 2,4-szerese. Ennél is fontosabb, hogy a magyar bérfelzárkózáshoz 2008 és 2016 között kizárólag a külföldi tulajdonú vállalatok járultak hozzá.*

 

* Ez a cikk az OTKA K 125125 jelű, A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében – a magyar vállalatok integrálódása szempontjából elnevezésű projekt keretében készült.

English summary
Some additions to the assessment of the role of foreign companies in Hungary
Synopsis: 

The structural problems and low productivity of the Hungarian economy are often explained not only by politicians, but also by economic analysts by the fact that multinational companies bring low value-added activities to Hungary, which are aimed only at reaping the benefits of low wages. In other words: Hungary has become an "assembly plant". This analysis seeks to refine this statement, showing that it is these 'assembly plants' that have contributed decisively to the improvement of Hungarian macroeconomic indicators (production, employment, wage levels) over the period 2008–2016. Foreign-owned companies generate more than half of the total value added produced by the Hungarian corporate sector and about 30 percent of Hungarian GDP, and their share is steadily increasing. This is the highest proportion among EU Member States, although their role is rather high in the other Visegrád countries, too – and has continued to grow in recent years. The productivity of foreign companies in Hungary is three times the national average and their average wage cost is 2.4 times that of domestic companies. More importantly, between 2008 and 2016, only foreign-owned companies contributed to the Hungarian wage convergence.