Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
111127. o.
JEL besorolás: 
F15, F10, F53, K20, K39
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság tárgyalói 2019 őszén módosították a brexitre vonatkozó feltételeket annak érdekében, hogy sikeresen le lehessen zárni a brit parlamentben a kilépési szerződés megerősítését. Figyelembe véve a 2019. decemberben megtartott általános választások eredményeit is, ma már bizonyos, hogy az Egyesült Királyság e feltételek között fogja elhagyni az Európai Uniót 2020. január 31-ig. A cikk e feltételrendszer szűkebb, kereskedelmi jogi összefüggéseire fókuszál. Célja annak bemutatása, hogy egyrészt milyen szerepet játszottak a kereskedelmi jogi megfontolások a kilépési tárgyalásokon, másrészt hogy a kilépést követően milyen feltételek szerint határozza majd meg a kilépési megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi forgalmat. A cikkben a szerző ismerteti azokat fontosabb kereskedelmi jogi normákat, amelyek az átmeneti időszakban lesznek irányadók, külön kitér az Észak-Írországra alkalmazandó speciális szabályokra, valamint azokra a főbb elvekre, amelyek a jövőbeni, hosszú távú kapcsolatrendszer szempontjából lehetnek meghatározók.

 

 

English summary
The legal framework of EU trade relations with the UK after Brexit
Synopsis: 

The EU and UK negotiators have successfully modified the conditions on Brexit in autumn 2019 in order to pave the way for approval of the withdrawal agreement by the British Parliament. Considering also the results of the general election held in December 2019, it is already undoubted that the UK will leave the EU in line with these conditions up to 31 January 2020. The present paper has a narrower scope and it is focusing on the trade law aspects of these conditions of Brexit. The main aim of this study is to examine, on the one hand, what role the trade law concerns have played in the negotiations, on the other hand, which set of requirements of the withdrawal agreement will govern the EU-UK trade relations after the Brexit. In doing so, the paper scrutinizes the most important trade law provisions, which will be applicable in the transition period, it looks into the specific status of Norther Ireland and discusses also the major principles that will be significant for the future, long term trade relations of the European Union to United Kingdom.