Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
6586. o.
JEL besorolás: 
F13, K33, Z13
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

Az 1966-ban alapított UNCITRAL (ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága) a nemzetközi kereskedelmi jog modernizációjának, valamint az e területen megjelenő harmonizációs és jogegységesítési törekvéseknek prominens nemzetközi fóruma. Hatása a nemzetközi kereskedelmi normák – egyezmények és egyéb források – előkészítésén és megalkotásán túlmutat, ugyanis az elmúlt évtizedekben az UNCITRAL tevékenysége a nemzetközi kereskedelmi jog egységes nyelvezetének kialakításához is hozzájárult. Az UNCITRAL voltaképpen egy önálló jogi szaknyelvi rendszert, egy metanyelvet alapozott meg, amely egy soknyelvű jogi környezetben nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyes jogintézmények, jogi rendelkezések teljesen azonos tartalommal, adekvát módon kerüljenek átültetésre az UNCITRAL jogi eszközeit alkalmazó államok nemzeti nyelveire. Az alábbi tanulmány az UNCITRAL metanyelvét vizsgálja, bemutatja alapsajátosságait, fordítási módszertanát és terminológiai hátterét.

English summary
The international trade law language of the UNCITRAL
Synopsis: 

The UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) established in 1966 has been a prominent international forum of modernization of international trade law as well as the progress of harmonization and unification in this area. Its implication goes far beyond the preparation and elaboration of norms such as conventions and other sources, as the UNCITRAL made an indispensable contribution to design of the uniform language of international trade law. Practically, the UNCITRAL has created a specific legal language, a certain kind of meta language, which is necessary, in a multilingual environment, to transplant adequately the proper meaning of legal norms and institutions into the national languages of countries that are relying upon the instruments of UNCITRAL. This paper investigates the meta language of UNCITRAL, sets down its characteristics, the methodology of translation used in its processes and its terminological background.