Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
7394. o.
JEL besorolás: 
F520, Q480
Kivonat: 

Lengyelország Kelet-Közép-Európa és a Visegrádi államok meghatározó országa. A térség más tranzíciós gazdaságaihoz hasonlóan Lengyelország gazdasági-politikai mozgásterét gazdasági teljesítménye, geopolitikai elhelyezkedése, valamint a külső erőforrások importjára (például: külföldről beáramló működő tőke – FDI, földgáz stb.) való ráutaltsága jelentősen korlátozza. A szerző kutatásának célja annak azonosítása, hogy Lengyelország miként csatlakozhat az Európai Unió magországainak köréhez. A vizsgálatok során a szerző kitér az ország fejlődési irányait befolyásoló főbb tényezőkre, így főként közlekedési helyzetére, az energiabiztonságra, a klímaváltozásra, a kis- és közepes vállalkozásokra és a valutapolitikára. Lengyelország elemzésének aktualitását adja, hogy a szocialista múlt, valamint a rendszerváltás módja a gazdasági felzárkózáshoz hasonló kiinduló terepet nyújtott, eltérést elsősorban az ország földrajzi mérete és népessége jelent – ami ideális terepet nyújt az összehasonlítások elvégzésére, a Magyarország számára is alkalmazható kitörési lehetőségek meghatározására. A szerző vegyes módszertant alkalmaz, ugyanis a különböző statisztikai adatok, tervek és sajtótermékek mellett a vonatkozó hazai és a nemzetközi szakirodalmat egyaránt feldolgozza.

 

 

English summary
Convergence or middle-income trap? Possibilities for European integration of Poland
Synopsis: 

Poland is a dominant country both in the Central and Eastern European region and in the Visegrad countries. Nevertheless, economical-political opportunities of Poland are limited due to its economic performance, geopolitical location and high dependency on import of foreign resources (for example natural gas, foreign direct investments [FDI]), similarly to other transition economies in the region. Aim of the study is to identify how can Poland join to the core countries of the European Union. In the analysis we provide an overview on the main determining factors of economic development, such as transportation systems, energy security, climate change, small and medium sized enterprises and currency policy. The actuality of the study is given by the possibility to identify potential economic breakout points for Hungary on the basis of the similarities (former members of the Ostblock, regime change and transition to the market economy) and differences (first of all population and region). The study applies mixed methodology, since analysis of statistical data, national policies, press releases and international literatures are also used.