Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
80107. o.
JEL besorolás: 
F53, P16
Kivonat: 

 

Horvátország hosszú és kanyargós úton ért 2013. július 1-jén az Európai Unióba. Már a tárgyalásokra való előkészületek is hosszadalmasak voltak, és maga a tárgyalási folyamat is lassan haladt. Közben a 2008-as válság súlyosan érintette az országot, ezért a csatlakozási folyamat és az akut válságkezelés párhuzamosan haladt. Felmerül a kérdés, hogy a két folyamat vajon erősítette vagy akadályozta egymást. Hogyan alakult a tagság első fél évtizede? A tagságnak milyen hatásai voltak és vannak Horvátországra? A belépési feltételeket felváltották a közös belső szabályok. Mi változott Horvátország európaizációs mintázatában azzal, hogy a külsőből belső nyomás lett? A tanulmány arra jut, hogy az EU horgonyszerepe továbbra is fontos; az EU lehetőség Horvátország számára, amely segíthet felülkerekedni a klientelista gazdasági rendszer tehetetlenségén azzal, hogy fogódzót és érvet szolgáltat egyebek mellett az eurózónához és a schengeni övezethez való csatlakozás kapcsán a gazdasági szerkezetátalakításhoz és a felzárkózáshoz. Fontos látni ugyanakkor, hogy az EU-tagság semmiképp nem garancia arra, hogy ez így is lesz.

English summary
Five years in the Club: Croatia’s first half decade in the European Union
Synopsis: 

Croatia joined the European Union on the 1 July 2013 after a long and meandrous road. The preparation for the negotiations had been long and the negotiation process itself also went slowly. Croatia was hit by the crisis severely, and the accession process went parallel with an acute crisis management. The question arises whether the two processes had strengthened or rather hampered each other. After half a decade, what impact of the membership can be identified in Croatia? The entrance conditions were replaced by a new set of internal rules. What has changed in Croatia’s Europeanization pattern when it turned from internal to external?

This paper concludes that the EU continues to be an important anchor for Croatia. The EU is an opportunity that can support to overcome the inertia of the clientelistic economy offering an anchor for economic restructuring and catching up, among others in the form of Eurozone and the Schengen zone accession. At the same time, it is important to see that the EU membership is not a guarantee for them.