Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3245. o.
JEL besorolás: 
K190
Rovat: 
Tudományos Tájékoztató
Kivonat: 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszéke szervezésében 2018. szeptember 21-én került sor az „Uniós és magyar nemzetközi magánjog az új Kódex tükrében” címet viselő műhelykonferencia lebonyolítására. A tudományos ülés középpontjában a 2018. január 1-jén hatályba lépett, a 2017. évi XVIII. sz. törvény a nemzetközi magánjogról állt, amely számos változást tartalmaz a korábban hatályos 1979. évi 13. sz. törvényerejű rendelethez képest. A tudományos ülés előadói – jelentős részben a kodifikációs bizottságok tagjai – előadásaik középpontjába a törvény uniós jogforrásokkal való összhangját, a változások főbb irányát és a joggyakorlat számára adódó új kihívásokat helyezték.

English summary
EU and Hungarian Private International law in the light of the new PIL Code
Synopsis: 

The Department of Private International Law on Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences has organized a conference about the new Hungarian Private International Law Code on 21th September 2018. The Act No XXVIII of 2017 on Private International Law entered into force on 1st January 2018 and replaced the Law Decree No. 13 of 1979 on Private International Law. This conference focused on the several scientific questions related to general and special topics of conflict of laws rules. The rapporteurs also examined how EU and international legal instruments  have an impact on  hungarian PIL law.