Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3369. o.
JEL besorolás: 
G210, R100
Kivonat: 

Napjainkban a digitális gazdaság fejlődése egyre nagyobb teret hódít, ami az internet és az infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségeken keresztül megváltoztatja a fogyasztói elvárásokat, illetve megköveteli a pénzügyi szolgáltatók folyamatos fejlesztéseit is. A tanulmány célja ennek megfelelően a bankiszolgáltatás-elemzések regionális vetületének az előtérbe helyezése az európai uniós tagállamok pénzügyi digitális-modernizációs klasztereinek a hagyományos térszerkezeti felfogásokkal való összevetése által. A tanulmány a pénzügyi földrajz szemléleti kereteinek ismertetése után bemutatja az Európai Unió digitális transzformáció iránti törekvéseit, illetve az unió hagyományos, országos szinten értelmezhető térszerkezeti modelljeit, rámutat a digitalizáció pénzügyi jelentőségére, valamint feltárja a pénzügyi közvetítőrendszer fontosabb időbeli változásait és aktualitásait. Az empirikus elemzés eredményei rámutatnak, hogy az EU-28 országok digitális banki fejlettség alapján képzett klaszterei a hagyományos térszerkezeti modellekben csupán részben azonosíthatóak. A gazdasági fölényt reprezentáló nyugat–kelet eltérést a kutatás is alátámasztja, az észak-európai országok digitális pénzügyi szolgáltatások alkalmazásában rejlő előnyei azonban jelentősebbek.
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: G210, R100.
Kulcsszavak: digitális fizetés, digitalizáció, Európai Unió, pénzügyi szolgáltatások, térszerkezet.

English summary
Spatial study of the digitalisation-modernization effects of the banking sector in the European Union
Synopsis: 

Nowadays the digital economy is expanding, as consumer expectations change due to the opportunities offered by the internet, which also forces financial service providers to constant development. The objective of this paper is to highlight the regional dimension of banking services by comparing the digitalization-modernization clusters of the European Union member states with traditional spatial structure approaches. After describing the background of financial geography, the European Union's aspirations for digitization and the traditional spatial structure models of the Union are discussed that can be interpreted at national level. After that, the financial significance of digitization is pointed out, and the major past changes and the current situation of the financial intermediation system are explored. The paper argues that the clusters of the EU-28 countries formed on the basis of digital banking development can only be partially identified in the traditional spatial structure models. The West/East divergence representing the economic dominance of the former is also underpinned by the research, but the benefits of using digital financial services in northern European countries are more significant.
Journal of Economic Literature (JEL) codes: G210, R100.
Keywords: digital payment, digitization, European Union, financial services, spatial structure.