Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
72106. o.
JEL besorolás: 
O10, O54, P16
Kivonat: 

Ricz Judit**
Az írás a kapitalizmus változatai néven ismert irányzatra támaszkodva elemzi a brazil piacgazdaság működésének főbb intézményi területeit és az azok közötti kapcsolódásokat. A vállalati központú elemzést a politikai rendszer és az állami szerepvállalás vizsgálatával kiegészítve igyekszik a brazil gazdasági fejlődés útfüggőségét jobban megérteni.
A brazil piacgazdaság működésének esettanulmány jellegű elemzése ebben a kiterjesztett elméleti keretben újszerű megközelítést jelent a hazai és nemzetközi szakirodalomban, újszerű elméleti és gyakorlati következtetéseket von le a brazil fejlődési pályára, a tágabb értelemben a későn jövő felzárkózó gazdaságokra és a közepes jövedelem csapdájára vonatkozóan. Jair Bolsonaro radikális jobboldali populista politikus 2019. évi hatalomra kerülése gyakorlatilag egyetlen üzenetre, a változás ígéretére vezethető vissza. Ezzel szemben a tanulmány legfőbb következtetése szerint a politikai és gazdaságpolitikai változások ellenére a brazil piacgazdaság működési mechanizmusait és logikáját tartósan az állami irányítás, a hierarchikus szerveződés és az informális kapcsolatok dominálják. Az írás amellett érvel, hogy a brazil piacgazdaság sajátos működési elvei még a huszonegyedik század eleji szociális fejlesztő állam idején és a 2012 óta bekövetkezett liberális gazdaságpolitikai fordulat évei alatt is tartósan fennmaradtak. Sőt a legújabb politikai és gazdasági változások tükrében az elitista, hierarchikus és az informális kapcsolatokra épülő szerveződés további erősödése várható.
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: O10, O54, P16
Kulcsszavak: Brazília, kapitalizmus változatai, rendszerparadigma, fejlesztő állam, közepes jövedelem csapdája, útfüggőség

English summary
The Brazilian Variety of Capitalism
Synopsis: 

The article analyses the major institutional spheres of the Brazilian market economy and the interrelationships between their elements based on the approach of the Varieties of Capitalism (VoC) school. For a better understanding of the path dependent nature of the Brazilian economy, the firm-centred perspective of the VoC is embedded in the analysis of the political system, and changes in the economic role of the state are also considered.
The case study analysis of the Brazilian market economy and its operational logic within this extended theoretical framework offers a novel approach in the domestic and international literature and results on the formulation of novel theoretical and practical insights regarding Brazil’s development path and in more general terms late comer emerging economies and the middle income trap.
The election of the radical far-right president, Jair Bolsonaro by the end of 2018 can be explained by one basic message: the promise of change. In contrast to this, according to the main argument of the paper the basic mechanisms of the Brazilian market economy are dominated by state guidance, hierarchical structures and informal relations that are long-standing and stable features. The objective of the study is to prove that these unique operational logics and principles have been sustained even during the decade of the social developmental state in the 2000s and have not been substantially changed during the years of the (neo-)liberal economic policy turn starting in 2012. The elitist, hierarchical and informal relational organization of the Brazilian market economy is expected to be further strenghtened in the light of recent political and economic changes.
Keywords: Brazil, Varieties of Capitalism, system paradigm, developmental state, middle income trap, path dependency
JEL codes: O10, O54, P16