Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
4572. o.
JEL besorolás: 
G20, G21, G23
Kivonat: 

A cikk azt elemezi, hogy hogyan változott a pénzügyi közvetítő rendszer struktúrája globálisan, Európában, valamint a kelet-közép-európai régió azon országaiban, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, vagyis a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia (a továbbiakban: KKE5) esetében a 2004–2016 közötti időszakban. Ennek keretében két fő területre fókuszál: a bankok és a pénz- és tőkepiacok közötti strukturális eltolódások és összefonódások jellemzőire, valamint az árnyékbankrendszerek mértékére és sajátosságaira. Főbb megállapításai a következők: a banki pénzügyi közvetítés terjedelme tekintetében a Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia esetében a 2000-es években megkezdődött konvergencia folytatódott a 2010-es években. Ez a folyamat azonban Magyarország és Szlovénia esetében megtorpant. A tőkepiaci közvetítés terjedelmén belül különösen a kötvénypiacok tekintetében nagyon nagy a régió elmaradása. A KKE5-országok esetében a bankok és a pénz- és tőkepiacok erősödő összefonódását, vagyis a piaci alapú bankolás felé való elmozdulást nem tudtuk kimutatni a válságot követő években. Az árnyékbankrendszer terjedelme a régióban jelenleg alacsony, intézményi jellegzetességeiben is különbözik a fejlett országokétól. Míg a fejlett országok esetében az árnyékbankrendszer legfontosabb intézményei a nem pénzpiaci befektetési alapok, addig a kelet-közép-európai régióban az árnyékbankrendszeri kockázatok inkább a pénzügyi vállalkozások (hitelező, lízing- és faktoringcégek) között keresendők.

English summary
Structural changes of financial intermediation – East-Central-European tendencies in light of global and European trends
Synopsis: 

The article analyses the structural changes of financial intermediation on global and European level and in case of the East-Central-European countries that joined the European Union in 2004, namely the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia (ECE5), during the 2004-2016 period. Its focuses are the structural changes and interconnectedness of banks and financial markets on the one hand, and the emergence of shadow banking on the other hand. Its main conclusions are as follows: In case of the Czech Republic, Poland and Slovakia the financial deepening that started during the 2000’s has continued in 2010’s. However, in case of Hungary and Slovenia this trend halted. In relation to capital markets the region has especially underdeveloped corporate bond markets. In case of the ECE5 countries the increasing interconnectedness of banking and capital markets, that is the shift towards the market-based banking was not observed during the post-crisis period. The size of shadow banking system is limited within the ECE5 countries and its specificities are different from those of developed countries. While in the developed countries the most important shadow banking institutions are the non-money market mutual funds, in ECE5 the other financial institutions (lending, leasing and factoring companies) are those that potentially exposed to shadow banking risk.