Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
6183. o.
JEL besorolás: 
K31
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

Az elmúlt években egyre több a munkavállalói jogállás megtartásával kapcsolatos jogeset tűnt fel az Európai Unió Bírósága szociális ellátásokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatának horizontján, megkövetelve az eddig periferiálisnak mondható területnek a korábbiaknál jóval mélyrehatóbb elemzését. E vizsgálat különösen indokoltnak tűnik azon politikai és jogi diskurzusok fényében, amelyek manapság a szabad mozgás témakörét övezik, és amelyek fókuszában a szabadon mozgó polgárok számára nyújtott szociális ellátások terén biztosított egyenlő bánásmód kérdése áll.
Jelen tanulmány célja az elmúlt évek vonatkozó joggyakorlatának bemutatása, két e területen mérvadó jogeset: a Tarola- és Saint Prix-döntések elemzése révén. A kérdéses ügyekben hozott ítéletek jól jelzik a gazdaságilag aktív státusz integrációs joganyagban betöltött kiemelt szerepét. Mi több, rávilágítanak a gazdaságilag aktív, illetve inaktív uniós polgári státusz elhatárolási nehézségeiből fakadó kihívásokra, amelyek egyre feszítőbb kérdésként jelentkeznek a szabad mozgás jogterületén.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: K31 Labor Law
Kulcsszavak: munkavállalói jogállás megtartása, egyenlő bánásmód, szociális juttatások, a munkavállalók szabad mozgása

English summary
Legal challenges of the retention of worker status as reflected in recent case-law of the Court of Justice of the European Union
Synopsis: 

In recent years, a growing number of cases related to the retention of worker status have emerged in CJEU jurisprudence with reference to welfare benefits, requiring a much deeper analysis of the field treated earlier as peripheral. Such an analysis seems especially justified in the light of the current political and legal discourse concerning the issue of free movement, focusing on the question of equal treatment in the field of welfare assistance for mobile citizens. The purpose of this study is to present and put into context the relevant case-law of recent years by analysing the judgments of the CJEU in two cases that are benchmarks in this field: the Tarola and Saint Prix cases. Both cases highlight the key role that economically active status continues to play in integration law. These judgments also shed light on the challenges arising from the difficulties in distinguishing between the economically active and inactive EU citizen statuses. This issue emerged as an increasingly grave problem in the field of law of free movement, posing a serious dilemma for law enforcement.
Journal of Economic Literature (JEL) Code: K31 Labor Law
Keywords: retention of worker status, equal treatment, welfare benefits, free movement of workers