Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
332. o.
JEL besorolás: 
O31, O32, O38
Kivonat: 

A tanulmány értékeli a magyar kkv-szektor innovációs teljesítményét. A szervezeti méret, a tanulási-abszorpciós képesség és az innováció „hármasa” képezi az elemzés központi tárgyát. Az eredmények szerint jelentős különbségek találhatók a régi és új EU-tagállamok innovációs teljesítményében. A kkv-szektor innovációs teljesítménye minden tagállamban elmarad a nagyvállalatokétól, azonban a régi tagállamokban a különbségek kisebbek a szervezeti méret szerint, mint az új tagállamokban. Az innovációs teljesítményben tapasztalható különbségek az egyes országok aggregált innovációs teljesítményét is kedvezőtlenül befolyásolják, vagyis ahol nagyobbak a különbségek a nagyvállalatok és a kkv-k között, ott az innovációs teljesítmény átlagos színvonala is kisebb. A humán, a strukturális és a kapcsolati tőkék külön-külön és együttesen is meghatározó szerepet játszanak a kkv-k tanulási és abszorpciós képességében és ezen keresztül az innovációs teljesítmény színvonalában.
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: O31, O32, O38.
Kulcsszavak: innováció, kkv, abszorpciós képesség, szervezeti tanulás.

English summary
Inequalities of innovative and learning capabilities. Hungarian SMEs in international comparison
Synopsis: 

This study aims to map and evaluate the innovation performance of the Hungarian SME sector in a European comparison. Special focus was laid on the interplay between organisational size, learning/absorptive capacity and innovation. In this respect, significant differences were found between the old and the new EU member states. The innovation performance of the SME sector lags behind that of large firms but the differences are significantly smaller in the old member states than in the new ones. The size of these differences has also notable impact on the overall innovation performance of the individual countries, which means that the bigger the difference, the lower the aggregate innovation performance. The quality of the human, structural and relational capitals is equally important in boosting learning and absorptive capabilities of SMEs and thus the overall innovation performance of the countries in question.
Journal of Economic Literature (JEL) codes: O31, O32, O38.
Keywords: innovation, SMEs, absorptive capacity, organisational learning.