Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
A koronavírus-válság hatásának vizsgálata többországos DSGE-modell keretében likviditáskereslet alapján heterogén bankrendszerrel
Oldalszám: 
101125. o.
JEL besorolás: 
E12, F37, G21, G28
Kivonat: 

A tanulmány a koronavírus-járvány által kiváltott válságot a bankrendszer likviditásának függvényében vizsgálta. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a bankrendszer likviditási helyzete az euróövezetben, illetve Magyarországon milyen módon és mértékben befolyásolja a pandémia által előidézett gazdasági hatásokat. Az eredmények igazolják, hogy a pénzügyi frikciók (piaci súrlódások, tökéletlenségek) figyelembevételével – elsősorban a beruházásokra gyakorolt hatás mértéke miatt – a kilábalás üteme is eltérő lehet ahhoz képest, hogy pénzügyi rendszert nem feltételezünk a modellben. A hatások erősebbek és a kilábalási pálya kismértékben módosul, ha a bankokat megkülönböztetjük likviditási pozíciójuk alapján. A vizsgálati módszer egy több országot tartalmazó dinamikus modell volt. A cikk a hazai szakirodalomban elsőként dolgozta fel a bankrendszer likviditási pozíciójának hatásait gazdasági sokk esetén, megkülönböztetve a modellben likviditásbő és likviditáshiányos bankokat. Egyik következtetése, hogy a magyar bankrendszer likviditásának egyenletes bővítése – amelyben szerepe van mind a monetáris politikának, mind a szabályozásnak (mikro- és makroprudenciális politikának) – a hazai gazdaság stabilizálásának szükséges, de nem elégséges feltétele. A hatások aszimmetrikusak, azaz az euróövezet bankrendszere likviditásának javulása csak kismértékben járul hozzá a hazai hatás csökkentéséhez, de a negatív eredmény az euróövezetben szignifikánsan erősíti a negatív hazai makrogazdasági hatásokat. A hatások minimalizálásához szükségesek célzott, jól időzített intézkedések, amelyek átlátható és fenntartható (minimális prudenciális elvárásoknak eleget tevő) tevékenység mellett segíthetik a kilábalást.

English summary
Global crisis, local liquidity?
Analysing the impact of coronavirus pandemic crisis within a multicountry DSGE model with heterogenous banking system based on liquidity demand
Synopsis: 

The study discusses the actual and potential economic crisis triggered by the coronavirus epidemic as the function of the banking system’s liquidity. In this paper, we analysed how and to what extent the liquidity conditions of the banking system in the euro area and in Hungary influence the economic effects of the coronavirus epidemic. Results confirm that with the consideration of financial frictions they affect the pace of recovery primary through the investment channel. The negative impact of the crisis is more significant and the recovery path changes slightly if banks are distinguished by their liquidity positions with surpluses and deficits. To address the research questions, a multicountry dynamic model was applied. This approach is new in the Hungarian literature in as much as in the model the effects of the liquidity position of the banking system are identified and quantified in the event of an economic shock. One of the major conclusions is that the steady expansion of the Hungarian banking system’s liquidity, in which both monetary policy and regulation (micro- and macroprudential policy) plays a significant role is a necessary but not sufficient condition for stabilizing the national economy. The effects are asymmetric, i. e. whereas the improvement in the liquidity in the euro area’s banking system hardly contributes to the mitigation of the domestic effects, its deterioration strengthens significantly the negative domestic macroeconomic repercussions. To minimize the effects, targeted and well-timed measures are necessary that can help recovery. They should remain transparent and sustainable (meeting minimum prudential requirements).