Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
345. o.
JEL besorolás: 
L26, G20, G23, G24
Kivonat: 

Az ígéretes induló cégek finanszírozásban a klasszikus kockázatitőke-alapok mellett az üzleti angyalok, az üzleti akcelerátorok és inkubátorok, valamint a tőkét közösségi finanszírozás útján biztosító crowdfundingplatformok kiemelt szerepet töltenek be. Mivel e piaci szereplők viszonylag újak, működésükről még kevés tapasztalat gyűlt össze. Még nem tudható, hogy e tőkepiac szereplői között végbemenő piaci átrendeződés tartósnak bizonyul-e, különös tekintettel a koronavírus-járványhoz kapcsolódó világméretű recesszióra. Az eddigi tapasztalatok megismerése azonban segítheti a fejletlenebb kockázatitőke-piaccal rendelkező térségekben a startupok megszületését és sikeressé válását az alternatív forrásokat nyújtó tőke, valamint a hozzá kapcsolódó technikai támogatás, hálózatosodási lehetőség, piacismeret és mentorálás révén. A cikk áttekintést nyújt az alternatív tőkefinanszírozást nyújtó intézmények működéséről és fejlődési irányairól, beleértve a közöttük kialakuló együttműködést és versenyt, valamint a finanszírozott vállalkozásokra gyakorolt hatást. Az eddig kirajzolódó tendencia azt jelzi, hogy csökkent az induló és a korai fejlődési stádiumú cégek finanszírozásában a hagyományos kockázatitőke-alapok jelentősége, mivel ezek egyre inkább a már érettebb cégek nagyobb összeget igénylő befektetései felé fordulnak. Ez a folyamat a nagyvállalatok tőkepiaci részvételének sokféle formát öltő hangsúlyosabb megjelenésével, az egyre inkább intézményesülő üzleti angyalok, az üzleti akcelerátorok és inkubátorok nagyobb szerephez jutásával, valamint a tőkét közösségi finanszírozás útján biztosító crowdfundingplatformok kiépülésével járt együtt. Fontos tanulság, hogy a korábbi vállalkozásaikat sikerre vivő alapítók tapasztalataikkal és vagyonukkal az alternatív tőkepiaci szervezetek minden típusában kulcsszerepet töltenek be az induló cégekbe történő tőkebefektetések előkészítésében és végrehajtásában. Így végső soron a startupok sikeres fejlődése és tőkéhez jutása egy önmagát erősítő folyamat eredményeként valósul meg

English summary
Innovative companies – innovative investors Western experiences of equity market for startups
Synopsis: 

In addition to traditional venture capital funds, business angels, business accelerators and incubators, as well as crowdfunding platforms play an important role in financing startup companies. As these market players are relatively new, little experience has been gained with their operation. It is not yet known whether the market reorganization between players in this capital market will prove to be lasting, especially in view of the unfolding global recession in connection with the spread of the COVID-19 pandemic. However, learning from experience can be beneficial to less developed regions for the creation and successful expansion of startups using alternative sources of capital and associated technical support, networking, market knowledge and mentoring. The article provides an overview of the functioning and development trends of the new institutions providing equity financing, including their cooperation and competition, as well as their impact on the sponsored businesses. The trend so far indicates a decline in the importance of traditional venture capital funds in financing startups and early-stage companies, as these funds increasingly turn to larger-scale investments by more mature companies. This process has been accompanied by a stronger emphasis on the participation of large corporations in markets in many forms, the increasing role of institutionalized business angels, business accelerators and incubators, and the development of crowdfunding platforms providing capital through community funding. An important lesson is that successful former startup founders, utilizing their experience and wealth, play a key role in the preparation and execution of capital investments in startups in all types of alternative capital organizations. Thus, the successful development and capital supply of startups are becoming the result of a self-reinforcing process.
Keywords: Entrepreneurship, Startup, Equity finance, Venture capital, Business Angel, Accelerator, Crowdfunding.