Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
369. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

Körkérdés Jön a válság! Mikor? Milyen? Honnan?

Szerte a világban valóságos válság várótermet rendeztek be maguknak a köz- gazdászok, ebben hosszasan elidőzve azt latolgatják, milyen előjeleket látnak, azok- ból milyen jövő következik, vajon lassulást vagy recessziót hoz, és mindez mikor köszönt be.

Mások azt méricskélik, mennyire védettebb ma a világ egy globális recesszióval szemben, mint 2008-ban volt. Megint mások az „új normalitás” jellemzőit gyűjtöge- tik, és azon merengenek, milyen körülményekre kell a monetáris és a fiskális politi- kának felkészülnie.

A szerkesztőség végzetes hibának tartaná, ha ebből a globális párbeszédből ép- pen a Külgazdaság maradna ki.

Ezért arra kértük szerzőinket, osszák meg velünk s olvasóinkkal ezzel kapcsola- tos gondolataikat, vágyaikat, félelmeiket és reményeiket! Természetesen bármelyik rész ki lehet ragadni az összefüggések láncolatából.

Szándékaink szerint különös figyelmet fordítanánk a várható magyarországi fej- leményekre. Például arra, hogy egy globális turbulencia, dekonjunktúra, recesszió, depresszió (nem kívánt törlendő) esetén milyen veszélyeknek volna, milyen veszé- lyeknek lehet kitéve az a magyar gazdaság, amely két egymást követő évben öt szá- zalék körüli mértékben bővült?

English summary
INQUIRY Has the crisis been approaching?
Synopsis: 

Economists all over the world have been long pondering what kind of crisis has been approaching, would it bring economic slowdown or recession – and when.

Other economists have been gauging whether the world is more resistant to global recession than it was in 2008. Again, others have been gathering the characteristic features of the „new norm” or „new normality” and have been hesitating what developments should economic and monetary policies prep for.

Külgazdaság wants to participate in these global discussions. We asked our authors to share their opinion of rears and hopes. They can, of course, concentrate on any aspects of this huge topic.

We wish to follow and forecast even the Hungarian issues. What risks do our authors foresee – global turbulence, bust after the boom, recession etc. – which will close the period of rapid economic growth?