Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
60100. o.
JEL besorolás: 
C83, J40, J60, J61
Kivonat: 

Az útnak indulók leggyakrabban a magasabb bér, a jobb munkafeltételek vagy a kellemesebb munkakörnyezet reményében döntenek a külföldi munkavállalás mellett. A migrációs modellekben feltételezett képet személyes motivációk árnyalják és teszik változatossá. A remélt előnyök és nyereségek, a haszonmaximalizálás mellett az elhatározás sokszor áldozattal, személyes veszteséggel jár. Aki külföldön vállal munkát, gyakran a hazaitól eltérő tevékenységet végez. A szakmaelhagyás, foglalkozásváltás lehet ígéret, de veszteséget is okozhat. Cikkünk a migrációnak ezt a szeletét, a külföldre költözött és ott munkát vállaló magyarok foglalkozásváltásának, pályaelhagyásának a mintázatát és motivációját vizsgálja

English summary
Working abroad, changing jobs and leaving the profession
Synopsis: 

Higher wages, better work conditions and pleasant work environment are considered to be the most attractive elements when deciding for emigration and working abroad. Individual motivations shade off the picture described by migration models. Beyond the expected advantages and gains, the decision is often coinciding with personal losses and self-denials. Those working abroad often should take a job different to the one in the home country. Changing the previous job can be promise but loss as well. The article will focus on this particular section of migration, the character and motivations of job change of Hungarians moving abroad.