Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
7991. o.
JEL besorolás: 
E02, F02, F36, F42, F55
Rovat: 
Új Könyvek
Kivonat: 

A könyv az euróválságot és annak rendezését mutatja be; azt, hogy az EU hogyan kerekedett fölül a válságon. A válság kezdetén mutatkozó centrifugális tendenciákat leküzdötték kicsi, de fontos reformlépésekkel és (a bankunió fokozatos kibontakoztatása révén) az integráció jelentős mélyítésével – és az EU alaposan megváltozott ebben a folyamatban. A szerző különös súlyt helyez munkájában a gazdasági integráció elméleteinek és más, a gazdasági integráció elemzésében hasznosítható elméletek – elsősorban a liberális kormányköziség elmélete – alkalmazására. Világosan és meggyőzően mutatja ki azt, hogy a válságkezelést a tagállami kormányok közötti tárgyalások, alkudozások és megegyezések dominálták, és az EU korábban legnagyobb szerepet és súlyt képviselő nemzetek fölötti szervei – az Európai Központi Bank kivételével – vesztettek jelentőségükből. A könyv részletesen és nagyon gondosan vizsgálja a különböző országcsoportok által játszott szerepeket és külön Németországnak, ennek a vonakodóan és csak a gazdasági területen hegemón országnak a szerepét.
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E02, F02, F36, F42, F55.
Kulcsszavak: Európai Unió, euróválság, makroökonómia, liberális kormányköziség, hegemónia, Németország.

English summary
Review of and someBOOK REVIEW: Reflections on István Benczes: Crisis and Crisis Management in the Economic and Monetary Union
Synopsis: 

István Benczes’s book – Crisis and Crisis Solution in the Economic and Monetary Union – is a thorough analysis of the euro crisis and of how the EU surmounted it. Centrifugal trends emerging at the beginning of the crisis were vanquished by small but important reform steps and (with the gradual development of the banking union) a significant deepening of the integration, and the EU changed importantly during this whole process. The author puts a particular accent on applying theories of economic integration and other theories applicable in the research of economic integration – first of all, liberal inter-governmentalism – in his work. He demonstrates clearly and convincingly that the treatment of the crisis was dominated by negotiations, hagglings and agreements among the governments of the member states, with the previously primary role and weight of the EU’s supranational institutions – except for those of the European Central Bank – easening. The roles played by the different country groups and separately that played by Germany, the reluctantly and only in the economic field hegemonic country are being examined in detail, with elaboration in the book.
Journal of Economic Literature (JEL) codes: E02, F02, F36, F42, F55.
Keywords: European Union, euro crisis, macroeconomics, liberal inter-governmentalism, hegemony, Germany.