Letölthető pdf

Ár: 
0 Ft
Oldalszám: 
150157. o.
JEL besorolás: 
F15, F60
Rovat: 
Kitekintő
Kivonat: 

Perry Anderson három jelentős tanulmányában az Európai Uniót antidemokratikus neoliberális konstrukciónak minősíti, amely támadja a nemzeti szuverenitást, kizsákmányolja a szegényebb tagországokat és oligarchauralmat biztosít. A tanulmányok szerzője arra a következtetésre jut, hogy az uniót szét kell verni. Jelen írás megvizsgálja Anderson főbb kritikai állításait, megkérdőjelezi a nemzeti szuverenitás valódi lehetőségét, különösen kisebb államok esetében, és bizonyítja a kritika megalapozatlanságát.
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F15, F60.
Kulcsszavak: Európai Unió, nemzeti szuverenitás, antidemokratikus és neoliberális konstrukció.

English summary
Dispute with the EU critics of an extreme leftist
Synopsis: 

Perry Anderson in three major studies maintains that the European Union is an anti-democratic, neoliberal construction that attacks national sovereignty and exploit the poor member countries and support the dominance of a narrow oligarchy. He concludes that the European Union has to be destroyed. This article discusses Anderson’s main arguments, questions the real existence of national sovereignty, especially in case of smaller countries, and proves either the mistakes or the superficiality of the critiques.
Journal of Economic Literature (JEL) codes: F15, F60.
Keywords: European Union, national sovereignty, anti-democratic and neoliberal construction.