Az Alapítvány célja és feladata

A 2000. november 29. óta közhasznú szervezetként működő KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 1991 áprilisában alakult.

Az Alapítvány non-profit szervezet, melynek célja, hogy támogassa a magyar, és a nemzetközi gazdaságra vonatkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokat, amelyek lehetővé teszik a magyar gazdaság helyzetének sokoldalú feltárását és javaslatokat fogalmaznak meg a magyar gazdaság előtt álló mikro- és makroszintű feladatok megoldására.

Az Alapítvány fő tevékenységi területei

Az Alapítvány fő tevékenysége különböző közgazdasági és társadalomkutatási témájú (külkereskedelmi folyamatok, beruházások, monetáris politika, regionális politika, európai integráció problémái, valamint a magyar gazdaságpolitika aktuális problémái stb.) kutatási tevékenységek, projektek támogatása, valamint egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatának támogatása, tanulmányi ösztöndíjak nyújtása.

Az Alapítvány emellett

a több évtizedes múltú szakfolyóirat, a “Külgazdaság” kiadója
támogatja számos közgazdasági témájú könyv és tanulmány szakfolyóiratokban való megjelenését részt vesz különböző nemzetközi együttműködés keretében folyó kutatásokban, illetve maga is támogat kutatási projekteket
gazdasági témájú szemináriumokat, konferenciákat, vitákat rendez
1998 augusztusa óta az Alapítvány a fenntartója az érettségi utáni nappali tagozatos szakközépiskolai képzést és más iskolarendszeren kívüli szakképzést és továbbképzést nyújtó, államilag elismert szakképesítések megszerzését biztosító KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolának
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét a fenti tevékenységekre fordítja.
Az Alapítványnak a közhasznú tevékenységi körben nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.
Az Alapítvány működésére és az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók az Alapítvány internetes honlapján olvashatók

Az Alapítvány vezető testülete

A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány vezetését Kuratórium látja el:

Palócz Éva
Kuratórium elnök
KOPINT-TÁRKI ZRT vezérigazgató

Nagy Katalin
Ügyvezető igazgató
KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
Kuratóriumi tag

Horváth Julius
Középeurópai Egyetem professzora
Kuratóriumi tag

Az Alapítvány működését és gazdálkodását Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Máté Katalin és dr. Szilágyi Emese